15:40 ICT Thứ hai, 22/04/2024 1

Chuyên mục

video

Nần Vàng - Dược liệu quý cho người bị mỡ máu cao & bệnh tim mạch

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức sự kiện

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn thầu Gói thầu: Mua vật tư y tế, hóa chất sinh phẩm phục vụ cho công tác khám chữa bệnh năm 2022 của Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình

Thứ ba - 31/05/2022 14:06

SỞ Y TẾ QUẢNG BÌNH
BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:           /QĐ-YDCT Quảng Bình, ngày        tháng      năm 2022
 
 
 


                                                             QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn thầu
Gói thầu: Mua vật tư y tế, hóa chất sinh phẩm phục vụ cho công tác khám chữa bệnh năm 2022 của Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN TỈNH QUẢNG BÌNH
 
Căn cứ Quyết định số 1646/QĐ-UB ngày 26/6/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Bệnh viện y học cổ truyền Quảng Bình; Quyết định số 2937/QĐ-UBND, ngày 05/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc đổi tên Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Bình thành Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình;
Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;         
Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội -nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;
Căn cứ Thông tư số:14/2020/TT-BYT ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập.
Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-SYT ngày 19/01/2022 của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình về việc giao dự toán, chi ngân sách năm 2022;
Căn cứ Hợp đồng khám chữa bệnh năm 2022 giữa cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình và Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình;
Căn cứ Quyết định số 40.1/QĐ-YDCT ngày 21/01/2022 của Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt dự toán thu chi ngân sách, nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh và nguồn thu khác năm 2022 của Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình;
Căn cứ Kế hoạch số 249/KH-YDCT ngày 28/4/2022 của Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình;
Căn cứ Kết luận về kết quả thẩm định giá số 1765/STC-GCS ngày 27/5/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Dự toán mua sắm: Mua vật tư y tế, hóa chất sinh phẩm phục vụ cho công tác khám chữa bệnh năm 2022 của Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình, gồm các nội dung sau:
1. Tên dự toán: Mua vật tư y tế, hóa chất sinh phẩm phục vụ cho công tác khám chữa bệnh năm 2022 của Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình;
2. Tổng mức dự toán: 94.884.000 đồng, gồm 16 khoản (Bằng chữ: Chín mươi tư triệu tám trăm tám mươi bốn ngàn đồng), bao gồm cả thuế VAT
3. Tên đơn vị thực hiện dự toán: Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình.
4. Nguồn kinh phí: Nguồn thu bảo hiểm y tế và nguồn thu viện phí khác.
5. Thời gian thực hiện kế hoạch mua sắm: Quí II, III năm 2022.
Điều 2. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư y tế, hóa chất sinh phẩm phục vụ cho công tác khám chữa bệnh năm 2022 của Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình với nội dung như sau:
1. Tên gói thầu: Mua vật tư y tế, hóa chất sinh phẩm phục vụ cho công tác khám chữa bệnh năm 2022 của Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình;
2. Nội dung gói thầu: tên hàng hóa, quy cách đóng gói, hãng sản xuất, nước sản xuất, phân nhóm (theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT), đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền, giá trên đã bao gồm cả thuế VAT của từng mặt hàng. (Có phụ lục danh mục chi tiết kèm theo).
3. Giá gói thầu: 94.884.000 đồng, gồm 16 khoản
(Bằng chữ: Chín mươi tư triệu tám trăm tám mươi bốn ngàn đồng), bao gồm cả thuế VAT và chi phí vận chuyển đến kho của Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình.
4. Nguồn vốn: Nguồn thu bảo hiểm y tế và nguồn thu viện phí khác.
5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.
6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: tháng 6/2022.
7. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày
Điều 3. Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng trình tự và quy định hiện hành.
Điều 4. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Phòng Tài chính kế toán, Khoa Dược và các khoa, phòng, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  
 Nơi nhận:
- Như­ Điều 4;
- L­ưu: VT, KD.
GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
Trần Xuân Phú
 
Phụ lục: https://drive.google.com/file/d/1cpZsJ2I2-JM5Q5kHnxROch9VO03fLen5/view?usp=sharing

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

Những tin mới hơn

 


Hình ảnh hoạt động

 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1

Liên kết websiteThống kê

 • Đang truy cập: 3
 • Hôm nay: 207
 • Tháng hiện tại: 9435
 • Tổng lượt truy cập: 689257