01:39 ICT Chủ nhật, 25/02/2024 1

Chuyên mục

video

Nần Vàng - Dược liệu quý cho người bị mỡ máu cao & bệnh tim mạch

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức sự kiện

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu: Mua vật tư y tế, hóa chất sinh phẩm phục vụ cho công tác khám chữa bệnh năm 2022 của Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình

Thứ sáu - 17/06/2022 13:46

         SỞ Y TẾ QUẢNG BÌNH
BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:       341  /QĐ-YDCT Quảng Bình, ngày    17  tháng  6   năm 2022
 
 
 

                                                           QUYẾT ĐỊNH
                                        Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu
Gói thầu: Mua vật tư y tế, hóa chất sinh phẩm phục vụ cho công tác khám chữa bệnh năm 2022 của Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình

                                    GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN TỈNH QUẢNG BÌNH
 
Căn cứ Quyết định số 1646/QĐ-UB ngày 26/6/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Bệnh viện y học cổ truyền Quảng Bình; Quyết định số 2937/QĐ-UBND, ngày 05/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc đổi tên Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Bình thành Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình;
Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 về việc Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;
Căn cứ Thông tư số: 14/2020/TT-BYT ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập;
Căn cứ Quyết định số 286/QĐ-YDCT ngày 27/5/2022 về việc phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn thầu gói thầu: Mua vật tư y tế, hóa chất sinh phẩm phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2022 của Bệnh viện Y Dược Cổ truyền tỉnh Quảng Bình;
Căn cứ biên bản báo cáo tổ xét chào giá ngày     tháng 6 năm 2022 của Bệnh viện Y Dược Cổ truyền tỉnh Quảng Bình;
Căn cứ Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng ngày    tháng 6 năm 2022 giữa Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình và Công ty Cổ phần Dược phẩm Quảng Bình.
 
                                                QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Mua vật tư y tế, hóa chất sinh phẩm phục vụ cho công tác khám chữa bệnh năm 2022 của Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình, cụ thể như sau:
 1. Tên đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình    
Địa chỉ: 46 đ­ường Hữu Nghị - TP. Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình.
2. Tổng giá trị gói thầu: 94.884.000 đồng, gồm 16 khoản
(Bằng chữ: Chín mươi tư triệu tám trăm tám mươi bốn ngàn đồng), bao gồm cả thuế VAT và chi phí vận chuyển đến kho của Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình.
3. Nội dung gói thầu: tên hàng hóa, quy cách đóng gói, hãng sản xuất, nước sản xuất, phân nhóm (theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT), đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền, giá trên đã bao gồm cả thuế VAT của từng mặt hàng. (Có phụ lục danh mục chi tiết kèm theo).
4. Nguồn vốn: Nguồn thu bảo hiểm y tế và nguồn thu viện phí khác.
5. Hình thức thực hiện hợp đồng: Trọn gói.
6. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày ký hợp đồng đến 31/8/2022.
Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Phòng Tài chính kế toán, Khoa Dược, Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, KD.
 
GIÁM ĐỐC
 
 Trần Xuân Phú

Phụ lục: https://drive.google.com/file/d/115GQcg7R2F42s0n93u-X8VDJhKCsaPCB/view?usp=sharing
 
 

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

Những tin cũ hơn

 


Hình ảnh hoạt động

 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1

Liên kết websiteThống kê

 • Đang truy cập: 4
 • Hôm nay: 61
 • Tháng hiện tại: 14587
 • Tổng lượt truy cập: 660373