20:16 ICT Thứ hai, 17/06/2024 1

Chuyên mục

video

Nần Vàng - Dược liệu quý cho người bị mỡ máu cao & bệnh tim mạch

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức sự kiện

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị trực tiếp cung ứng In ấn biểu mẫu ấn chỉ chuyên môn

Thứ năm - 16/06/2022 07:36

          SỞ Y TẾ QUẢNG BÌNH
BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:    335  /QĐ-YDCT Quảng Bình, ngày   15  tháng 6 năm 2022
 
 
 


                                                                    QUYẾT ĐỊNH
      Về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị trực tiếp cung ứng In ấn biểu mẫu ấn chỉ chuyên môn năm 2022 của Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình


                             GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN TỈNH QUẢNG BÌNH
 
Căn cứ Quyết định số 1646/QĐ-UBND ngày 26/6/2003 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc thành lập Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Bình;
Căn cứ Quyết định số 2937/QĐ-UBND, ngày 05/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc đổi tên Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Bình thành Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình;
Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 305/QĐ-YDCT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Giám đốc Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu In ấn biểu mẫu ấn chỉ chuyên môn năm 2022 của Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình;
Xét đề nghị của phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện.
 
                                                                       QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1. Phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị trực tiếp cung ứng In ấn biểu mẫu ấn chỉ chuyên môn năm 2022 của Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình với nội dung như sau:
1. Tên đơn vị: Công ty CP in và quảng cáo Thiên - Phúc
2. Địa chỉ:  Số 98/1 Hữu Nghị - thành phố Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
3. Nội dung: In ấn biểu mẫu ấn chỉ chuyên môn năm 2022 của Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình.
4. Số lượng mặt hàng: 22 mặt hàng
(Có Danh mục ấn chỉ chuyên môn cần in ấn năm 2022 kèm theo)
5. Giá trị Hợp đồng: 89.996.000 đồng. (Bằng chữ: Tám mươi chín triệu chín trăm chín mươi sáu nghìn đồng).
Giá trên đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển và các chi phí liên quan khác đến Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình.
6. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Phòng TCKT, phòng KHTH, các khoa, phòng, cá nhân có liên quan và Thủ trưởng đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT.
  GIÁM ĐỐC
 
 
 
Trần  Xuân Phú

 
Phụ lục: https://drive.google.com/file/d/1tpA3QOs2dM0nknBWHUA670EY_JLnlxza/view?usp=sharing

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


Hình ảnh hoạt động

 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1

Liên kết websiteThống kê

 • Đang truy cập: 2
 • Hôm nay: 703
 • Tháng hiện tại: 10974
 • Tổng lượt truy cập: 725371