21:58 ICT Thứ hai, 17/06/2024 1

Chuyên mục

video

Nần Vàng - Dược liệu quý cho người bị mỡ máu cao & bệnh tim mạch

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức sự kiện

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu In ấn biểu mẫu ấn chỉ chuyên môn năm 2022 của Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình

Thứ sáu - 10/06/2022 09:27

SỞ Y TẾ QUẢNG BÌNH
BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:          /QĐ-YDCT     Quảng Bình, ngày       tháng 6 năm 2022
11
                       
                                                                   QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu In ấn biểu mẫu ấn chỉ chuyên môn
                                  năm 2022 của 
Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình

 
  1
 
 GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN TỈNH QUẢNG BÌNH
 
Căn cứ Quyết định số 1646/QĐ-UB ngày 26/6/2003 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc thành lập Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 2937/QĐ-UBND, ngày 05/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc đổi tên Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Bình thành Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình;
Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;
Căn cứ Kế hoạch số 177/KH-YDCT ngày 21 tháng 3 năm 2022 của Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình về việc In ấn biểu mẫu ấn chỉ chuyên môn năm 2022;
Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 98N/2022/VIV-CTTĐ ngày 04/4/2022;
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1. Phê duyệt dự toán In ấn biểu mẫu ấn chỉ chuyên môn năm 2022 của Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình, cụ thể như sau:
Tên kế hoạch mua sắm: In ấn biểu mẫu ấn chỉ chuyên môn năm 2022 của Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình.
- Tổng mức kinh phí: 92.146.000 đồng. (Bằng chữ: Chín mươi hai triệu một trăm bốn mươi sáu nghìn đồng).
- Nguồn vốn: Nguồn thu bảo hiểm y tế và các nguồn thu viện phí
- Tên bên mời thầu: Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình
- Thời gian thực hiện kế hoạch mua sắm: năm 2022
- Địa điểm, quy mô kế hoạch mua sắm: Thực hiện tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình
Điều 2. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu In ấn biểu mẫu ấn chỉ chuyên môn năm 2022 của Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình với các nội dung như sau:
1. Tên gói thầu: In ấn biểu mẫu ấn chỉ chuyên môn năm 2022 của Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình
Nội dung gói thầu: Tên hàng hóa, Quy cách, Đơn vị tính, Đơn giá, Số lượng, Thành tiền, giá trên đã bao gồm thuế VAT của gói thầu theo quy định:
(Có Danh mục ấn chỉ chuyên môn cần in ấn năm 2022 kèm theo)
2. Giá gói thầu: 92.146.000 đồng. (Bằng chữ: Chín mươi hai triệu một trăm bốn mươi sáu nghìn đồng).
3. Nguồn vốn: Nguồn thu bảo hiểm y tế và các nguồn thu viện phí
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu
5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: năm 2022
6. Loại Hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định.
Điều 3. Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng trình tự và quy định hiện hành.
Điều 4. Phòng KHTH, phòng KTTC, các khoa, phòng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lưu: VT.
 
         GIÁM ĐỐC
 
.    Trần Xuân Phú

Quyết định: https://drive.google.com/file/d/1lLm_cOimyT9pICk5vppLbSnEU787oSbB/view?usp=sharing 
 

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


Hình ảnh hoạt động

 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1

Liên kết websiteThống kê

 • Đang truy cập: 4
 • Hôm nay: 776
 • Tháng hiện tại: 11047
 • Tổng lượt truy cập: 725444