21:19 ICT Thứ hai, 17/06/2024 1

Chuyên mục

video

Nần Vàng - Dược liệu quý cho người bị mỡ máu cao & bệnh tim mạch

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức sự kiện

QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt Dự toán thay thế song vạc giường gỗ bị gãy, hỏng bằng song vạc giường Inoox 201 và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thay thế song vạc giường gỗ bị gãy, hỏng bằng song vạc giường Inoox 201

Thứ ba - 21/06/2022 14:55

     SỞ Y TẾ QUẢNG BÌNH                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Số: 325 /QĐ-YDCT                                          Quảng Bình, ngày  14 tháng  6 năm 2022
 
                                                    QUYẾT ĐỊNH
V/v phê duyệt Dự toán thay thế song vạc giường gỗ bị gãy, hỏng bằng song vạc giường Inoox 201 và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thay thế song vạc giường gỗ bị gãy, hỏng bằng song vạc giường Inoox 201
 
                    GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN QUẢNG BÌNH
 
Căn cứ Quyết định 1646/QĐ-UB ngày 26/6/2003 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc thành lập Bệnh viện YHCT tỉnh; Quyết định số 2937/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc đổi tên Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Bình thành Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình;
Căn cứ Luật đấu thầu số: 43/2013/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2013
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ  Kế hoạch số 270/KH-YDCT,  ngày 11/5/2022 của  Bệnh viện Y Dược cổ truyền “Về việc Thay thế song vạc giường gỗ bị gãy, hỏng bằng song vạc giường Inoox 201”;
 Căn cứ Kết luận Thẩm định giá số 5220119B/CT-BTCVALUATION ngày 18/5/2022 của Công ty CP thẩm định giá và dịch vụ tài chính  BTC Miền Trung;
Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị,
QUYẾT ĐỊNH
          Điều 1. Phê duyệt  Dự toán thay thế song vạc giường gỗ bị gãy, hỏng bằng song vạc giường Inoox 201, với nội dung như sau:
  1. Chủ đầu tư: Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình
  2. Tên gói thầu:  Thay thế song vạc giường gỗ bị gãy, hỏng bằng song vạc giường Inoox 201.  
  3. Địa điểm lắp đặt: Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình
  4. Mục tiêu lắp đặt: Thay thế song vạc giường gỗ bị gãy, hỏng bằng song vạc giường Inoox 201 phục vụ bệnh nhân tại bệnh viện.
  5. Quy mô lắp đặt: Thay thế song vạc giường gỗ bị gãy, hỏng bằng song vạc giường Inoox 201 phục vụ bệnh nhân tại bệnh viện.
  6. Tổng giá trị: 56.000.000 đồng
  7. Nguồn vốn: Nguồn Ngân sách Nhà nước
  8. Thời gian thực hiện:  Từ ngày  14/6/2022 đến 29/7/2022
          Điều 2: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Thay thế song vạc giường gỗ bị gãy, hỏng bằng song vạc giường Inoox 201, với các nội dụng sau:
  1.Tên Gói thầu:  Thay thế song vạc giường gỗ bị gãy, hỏng bằng song vạc giường Inoox 201
  2. Các nội dụng cụ thể gồm: (Kèm theo phụ lục chi tiết)
  Điều 3. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Thay thế song vạc giường gỗ bị gãy, hỏng bằng song vạc giường Inoox 201 và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.
  Điều 4. Phòng Kế hoạch tổng hợp Phòng Hành chính quản trị, phòng Tài chính Kế toán và các khoa, phòng các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
 
                                                                                            GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT; KT.
 
 
                                                                                      Trần Xuân Phú

 Phụ lục: https://drive.google.com/file/d/17kH-RNnBNfcLczdC0d3gVZMqXUXS3k13/view?usp=sharing

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

Những tin cũ hơn

 


Hình ảnh hoạt động

 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1

Liên kết websiteThống kê

 • Đang truy cập: 3
 • Hôm nay: 752
 • Tháng hiện tại: 11023
 • Tổng lượt truy cập: 725420