21:08 ICT Thứ hai, 17/06/2024 1

Chuyên mục

video

Nần Vàng - Dược liệu quý cho người bị mỡ máu cao & bệnh tim mạch

Trang nhất » Tin Tức » Giá thuốc và dịch vụ y tế

GIÁ VỊ THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN NĂM 2019

Thứ năm - 24/10/2019 10:36

DANH MỤC VỊ THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN
Ban hành theo thông tư 05/2015/TT-BYT ngày 17/3/2015
STT Hàng hóa y tế Mã hàng hóa ĐVT Đơn giá
       
1  Ô mai (Mơ muối) YHoma.18 gram 294.00₫
2 A giao YHagi.17 gram 947.10₫
3 Actiso YHaso.18 gram 644.70₫
4 Ba kích YHBK.19 Gam 789.60₫
5 Ba kích YHbak.18 gram 798.00₫
6 Bá tử nhân YHBTN.19 Gam 804.30₫
7 Bạc hà YHBACHA.18 gram 199.50₫
8 Bạch biển đậu YC13 gram 112.35₫
9 Bách bộ YHBB.19 Gam 199.50₫
10 Bạch chỉ YHbac.17 gram 258.30₫
11 Bạch đồng nữ YC14 gram 79.80₫
12 Bạch đồng nữ YHBN.19 Gam 92.40₫
13 Bạch giới tử YHBGT.19 Gam 123.90₫
14 Bạch hoa xà thiệt thảo YHbax.18 gram 252.00₫
15 Bạch linh (Phục linh, Bạch phục linh) YHBL.19 Gam 388.50₫
16 Bạch mao căn YHBMC.19 Gam 136.50₫
17 Bạch thược YHBTH.19 Gam 380.10₫
18 Bạch truật YHbtru.18 gram 449.40₫
19 Bạch truật YHbtru.17 gram 453.60₫
20 Bán hạ nam (Củ chóc) YHBH.19 Gam 176.40₫
21 Bình vôi (Ngải tượng) YHBV.19 Gam 170.10₫
22 Bồ công anh YHBCA.19 Gam 155.40₫
23 Cam thảo YHCTH.19 Gam 441.00₫
24 Can khương YHCK.19 Gam 168.00₫
25 Cát cánh YHCCA.19 Gam 583.80₫
26 Cát căn YHCC.19 Gam 147.00₫
27 Câu đằng YHcau.18 gram 480.90₫
28 Câu kỷ tử YHCKT.19 Gam 474.60₫
29 Cẩu tích YHCT.19 Gam 109.20₫
30 Cốt toái bổ YHctb.18 gram 245.70₫
31 Cúc hoa YHCH.19 Gam 598.50₫
32 Chi tử YHchi.18 gram 186.90₫
33 Chỉ thực YHcht.18 gram 123.90₫
34 Chỉ xác YHCX.19 Gam 163.80₫
35 Dâm dương hoắc YHddh.17 gram 472.50₫
36 Dây đau xương YHDX.19 Gam 115.50₫
37 Diệp hạ châu YHDHC.19 Gam 105.00₫
38 Đại hoàng YHDHO.19 Gam 262.50₫
39 Đại hồi YHHO.19 Gam 228.90₫
40 Đại táo YHTA.19 Gam 168.00₫
41 Đan sâm YHDS.19 Gam 346.50₫
42 Đảng sâm YHdsa.18 gram 798.00₫
43 Đảng sâm YHdsa.17 gram 858.90₫
44 Đào nhân YHDN.19 Gam 690.90₫
45 Đăng tâm thảo YHđta.18 gram 1,491.00₫
46 Địa cốt bì YHCB.19 Gam 336.00₫
47 Đinh hương YHđh.18 gram 678.30₫
48 Đỗ trọng YHdtr.18 gram 298.20₫
49 Độc hoạt YHđho18 gram 277.20₫
50 Đương quy (Toàn quy) YHdqy.18 gram 804.30₫
51 Giảo cổ lam YHgia.17 gram 157.50₫
52 Giảo cổ lam YHGCL.19 Gam 121.80₫
53 Hà diệp (Lá sen) YHHD.19 Gam 92.40₫
54 Hạ khô thảo YHHKT.19 Gam 243.60₫
55 Hạ khô thảo YHhak.17 gram 247.80₫
56 Hà thủ ô đỏ YHHTO.19 Gam 388.50₫
57 Hạnh nhân YHHN.19 Gam 403.20₫
58 Hậu phác  YHHP.19 Gam 126.00₫
59 Hoài sơn YHHS.19 Gam 378.00₫
60 Hoàng bá YHHB.19 Gam 321.30₫
61 Hoàng cầm YHhca.18 gram 464.10₫
62 Hoàng kỳ (Bạch kỳ) YHhky.17 gram 363.30₫
63 Hoàng liên YHhli.18 gram 1,050.00₫
64 Hoàng liên YHHL.19 Gam 1,029.00₫
65 Hoạt thạch YH.244 gram 174.30₫
66 Hoạt thạch YHhth.17 gram 144.90₫
67 Hoè hoa YHHH.19 Gam 361.20₫
68 Hoè hoa YHhoe.17 gram 651.00₫
69 Hồng hoa YHhoh.18 gram 1,050.00₫
70 Huyền sâm YHhsa.17 gram 319.20₫
71 Huyết giác YHHG.19 Gam 241.50₫
72 Hương nhu YH.72 gram 144.90₫
73 Hương phụ YHhph.18 gram 243.60₫
74 Hy thiêm  YHHT.19 Gam 96.60₫
75 Ích mẫu YHicm.18 gram 126.00₫
76 Ích trí nhân YHitn.18 gram 819.00₫
77 Ké đấu ngựa (Thương nhĩ tử) YHKN.19 Gam 184.80₫
78 Kê huyết đằng YHKHD.19 Gam 168.00₫
79 Kê nội kim YHKNK.19 Gam 233.10₫
80 Kim anh YHkia.18 gram 273.00₫
81 Kim anh YHkia.17 gram 430.50₫
82 Kim ngân hoa YHKNH.19 Gam 630.00₫
83 Kim tiền thảo YHKTT.19 Gam 130.20₫
84 Kim tiền thảo YH.245 gram 73.50₫
85 Khoản đông hoa YHkhd.17 gram 840.00₫
86 Khổ sâm YHksa.17 gram 178.50₫
87          Khương hoàng/       YHKHU.19              gram       197.4₫
              Uất kim 
88 Khương hoạt YHKH.19 Gam 1,627.50₫
89 Lá móng YH96 gram 298.20₫
90 Lạc tiên YHLT.19 Gam 161.70₫
91 Liên kiều YHLK.19 Gam 499.80₫
92 Linh chi YHlchi.18 gram 1,071.00₫
93 Long đởm thảo YHlod.17 gram 434.70₫
94 Long nhãn YHLNA.19 Gam 411.60₫
95 Lục thần khúc YHluc.17 gram 207.90₫
96 Ma hoàng YHmah.17 gram 357.00₫
97 Mạch môn  YHMM.19 Gam 699.30₫
98 Mạch nha YHmac.17 gram 86.10₫
99 Mạn kinh tử YHMKT.19 Gam 157.50₫
100 Mẫu đơn bì YHMB.19 Gam 508.20₫
101 Mẫu lệ YHML.19 Gam 189.00₫
102 Mẫu lệ YHmle.17 gram 69.30₫
103 Mộc hương YHMH.19 Gam 155.40₫
104 Mộc qua YHMQ.19 Gam 228.90₫
105 Một dược YHMD.19 Gam 262.50₫
106 Ngải cứu (Ngải diệp) YHnck.17 gram 84.00₫
107 Ngọc trúc YHntru.17 gram 630.00₫
108 Ngô thù du YH1010 gram 354.90₫
109 Ngũ gia bì chân chim YHngbi.17 gram 182.70₫
110 Ngũ vị tử  YHNVT.19 Gam 682.50₫
111 Ngưu bàng tử YHngb.17 gram 336.00₫
112 Ngưu tất YHNT.19 Gam 409.50₫
113 Nhân sâm YHNS.19 Gam 3,666.60₫
114 Nhân trần  YHntr.18 gram 161.70₫
115 Nhũ hương YHNH.19 Gam 281.40₫
116 Nhục đậu khấu YH.287 gram 819.00₫
117 Nhục thung dung YHnht.18 gram 1,362.90₫
118 Nhục thung dung YHnht.17 gram 1,778.70₫
119 Ô dược YHodu.17 gram 132.30₫
120 Ô tặc cốt YHotc.18 gram 27.30₫
121 Phá cố chỉ (Bổ cốt chỉ) YHpha.17 gram 184.80₫
122 Phòng phong YHPP.19 Gam 1,446.90₫
123 Phụ tử chế (Hắc phụ, Bạch phụ) YH.67 gram 348.60₫
124 Phúc bồn tử  YHpbt.18 gram 609.00₫
125 Phục thần YHPT.19 Gam 390.60₫
126 Qua lâu nhân YHQLN.19 Gam 252.00₫
127 Qua lâu nhân YH1150 gram 248.85₫
128 Quế chi YHQC.19 Gam 113.40₫
129 Sa nhân YHsan.17 gram 1,134.00₫
130 Sa sâm YHSS.19 Gam 512.40₫
131 Sài hồ  YHSH.19 Gam 844.20₫
132 Sinh địa YHS.19 Gam 315.00₫
133 Sơn thù YHSTH.19 Gam 436.80₫
134 Sơn tra YHST.19 Gam 105.00₫
135 Tam thất YHTTA.19 Gam 3,899.70₫
136 Tang bạch bì YHTBB.19 Gam 172.20₫
137 Tang chi YHTC.19 Gam 136.50₫
138 Tang ký sinh YHTKS.19 Gam 195.30₫
139 Táo nhân YHTN.19 Gam 947.10₫
140 Tần giao YHTG.19 Gam 1,398.60₫
141 Tế tân YHTT.19 Gam 989.10₫
142 Tiền hồ YH.163 gram 443.10₫
143 Tô diệp YHtod.17 gram 147.00₫
144 Tô mộc YHTM.19 Gam 147.00₫
145 Tô tử  YHTTU.19 Gam 123.90₫
146 Tô tử  YHtot.17 gram 111.30₫
147 Tục đoạn YHTO.19 Gam 283.50₫
148 Tỳ giải YHTYG.19 Gam 210.00₫
149 Thạch cao (sống) (dược dụng) YHtca.17 gram 96.60₫
150 Thạch quyết minh  YHthq.18 gram 249.90₫
151 Thạch xương bồ YHtxb.18 gram 367.50₫
152 Thảo quyết minh YHtqm.18 gram 105.00₫
153 Thăng ma  YH.29 gram 210.00₫
154 Thăng ma  YHthm.17 gram 306.60₫
155 Thiên hoa phấn YHthp.18 gram 346.50₫
156 Thiên ma YHTMA.19 Gam 1,335.60₫
157 Thiên môn đông YHtmd.18 gram 787.50₫
158 Thiên niên kiện YHTNK.19 Gam 134.40₫
159 Thỏ ty tử YHTTT.19 Gam 550.20₫
160 Thổ phục linh YHTPL.19 Gam 168.00₫
161 Thục địa YHT.19 Gam 300.30₫
162 Thục địa YHthud.17 gram 357.00₫
163 Thuyền thoái YH.30 gram 674.10₫
164 Thương truật  YHTTR.19 Gam 501.90₫
165 Trạch tả YHTRT.19 Gam 304.50₫
166 Trắc bách diệp YHTBD.19 Gam 159.60₫
167 Trần bì  YHTBI.19 Gam 193.20₫
168 Tri mẫu YHTRM.19 Gam 350.70₫
169 Trinh nữ hoàng cung  YHtri.18 gram 147.00₫
170 Uy linh tiên YHULT.19 Gam 535.50₫
171 Viễn chí YHVC.19 Gam 1,127.70₫
172 Xạ can (Rẻ quạt) Yhxc.18 gram 315.00₫
173 Xà sàng tử  YH.345 gram 189.00₫
174 Xà sàng tử  YHxst.17 gram 304.50₫
175 Xa tiền tử YHXTT.19 Gam 300.30₫
176 Xích đồng nam YHxdn.18 gram 105.00₫
177 Xuyên bối mẫu YHXBM.19 Gam 1,999.20₫
178 Xuyên khung YHXK.19 Gam 489.30₫
179 Ý dĩ YHYD.19 Gam 212.10₫

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 


Hình ảnh hoạt động

 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1

Liên kết websiteThống kê

 • Đang truy cập: 6
 • Hôm nay: 743
 • Tháng hiện tại: 11014
 • Tổng lượt truy cập: 725411