Thư mời thẩm định giá sửa chữa trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình