Chuyên mục

video

Nần Vàng - Dược liệu quý cho người bị mỡ máu cao & bệnh tim mạch

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức sự kiện

QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Gói thầu Mua máy vi tính, máy in phục vụ hoạt động chuyên môn tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền Quảng Bình

Thứ sáu - 07/04/2023 15:05

SỞ Y TẾ QUẢNG BÌNH                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
11      Số:           /QĐ-YDCT                                       Quảng Bình, ngày        tháng  4 năm 2023
 
                                               QUYẾT ĐỊNH
                     V/v phê duyệt Dự toán  và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
                     Gói thầu Mua máy vi tính, máy in phục vụ hoạt động chuyên môn
                                     tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền Quảng Bình

                  GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN QUẢNG BÌNH
Căn cứ Quyết định 1646/QĐ-UB ngày 26/6/2003 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc thành lập Bệnh viện YHCT tỉnh; Quyết định số 2937/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc đổi tên Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Bình thành Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp
Căn cứ  Kế hoạch số: 183/QĐ -YDCT, ngày 10/3/2023 của phòng Hành chính Quản trị về việc đề xuất mua các bộ máy vi tính để bàn, máy tính xách tay và máy in hai mặt đã được Giám đốc phê duyệt;
Căn cứ Nhu cầu của đơn vị.
QUYẾT ĐỊNH
          Điều 1. Phê duyệt Dự toán gói thầu: Mua máy vi tính, máy in phục vụ hoạt động chuyên môn tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền Quảng Bình, với nội dung như sau:
  1. Chủ đầu tư: Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình
  2. Tên gói thầu: Mua máy vi tính, máy in phục vụ hoạt động chuyên môn tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền Quảng Bình.
  3. Địa điểm lắp đặt: Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình
  4. Mục tiêu lắp đặt: Mua máy vi tính, máy in phục vụ hoạt động chuyên môn tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền Quảng Bình.
  5. Quy mô lắp đặt: Mua máy vi tính, máy in phục vụ hoạt động chuyên môn tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền Quảng Bình.
  6. Tổng giá trị: 94.533.000 đồng, trong đó
          Giá này đã bao gồm Thuế VAT và các chí phí liên quan khác
  7. Nguồn vốn: Nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp
  8. Thời gian thực hiện:  Từ ngày  07/4/2023 đến 31/5/2023
Điều 2: Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua máy vi tính, máy in phục vụ hoạt động chuyên môn tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền Quảng Bình, với các nội dụng sau:
  1.Tên Gói thầu:  Mua máy vi tính, máy in phục vụ hoạt động chuyên môn tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền Quảng Bình.
  2. Các nội dụng cụ thể gồm:

TT Tên gói thầu Giá Kế hoạch
(đồng)
Nguồn vốn Hình thức lựa chọn nhà thầu Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu Hình thức hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng
1 Mua máy vi tính, máy in phục vụ hoạt động chuyên môn tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền Quảng Bình 94.533.000 Nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp Chỉ định thầu rút gọn Từ 07/4/2023 đến 31/5/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Trọn gói 53 ngày
                                        Tổng giá trị thực hiện:  94.533.000đồng
            Bằng chữ:  (Chín mươi bốn triệu năm trăm ba mươi ba ngàn đồng)
          (Kèm theo phụ lục số: 01)
  Điều 3. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện gói thầu:   Mua máy vi tính, máy in phục vụ hoạt động chuyên môn tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền Quảng Bình và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.
  Điều 4. Phòng Kế hoạch tổng hợp Phòng Hành chính quản trị, phòng Tài chính Kế toán và các khoa, phòng các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
    GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT; KT.
                                                                Giám đốc

                                                            Trần Xuân Phú

Phụ lục: https://drive.google.com/file/d/1sJMvK7KUfqE2R4ZUQvZUnegN3lo3bUuU/view?usp=sharing

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 


Hình ảnh hoạt động

 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1

Liên kết websiteThống kê

 • Đang truy cập: 5
 • Hôm nay: 283
 • Tháng hiện tại: 12230
 • Tổng lượt truy cập: 497765