Chuyên mục

video

Nần Vàng - Dược liệu quý cho người bị mỡ máu cao & bệnh tim mạch

Trang nhất » Tin Tức » Giá thuốc và dịch vụ y tế

Danh mục kỹ thuật bổ sung

Thứ sáu - 18/11/2016 03:35

      UBND TỈNH QUẢNG BÌNH         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                    SỞ Y TẾ                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
            Số: 233 /QĐ- SYT                      Quảng Bình, ngày 01 tháng 6 năm 2016
 
                                                     QUYẾT ĐỊNH 
 Phê duyệt Danh mục kỹ thuật bổ sung lần 1 theo Thông tư 43/2013/TT-BYT
              được triển khai tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh năm 2016


                           GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG BÌNH
 
- Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12;
- Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT của Bộ Trưởng Bộ Y tế ngày 11/12/2013 về Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
- Căn cứ Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Quảng Bình;
- Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-SYT của Giám đốc Sở Y tế ngày 04/4/2016 về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định phân tuyến kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh;
- Căn cứ hồ sơ đề nghị của Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh và kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định phân tuyến kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh;
- Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Danh mục kỹ thuật bổ sung lần 1 theo Thông tư 43/2013/TT-BYT được triển khai tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh năm 2016 (Có phụ lục kèm theo).
Điều 2. Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh căn cứ danh mục được phê duyệt để chỉ đạo đơn vị tổ chức triển khai thực hiện đúng các quy trình, quy định đã được Bộ Y tế ban hành.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Các ông (bà): Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh; Trưởng phòng Nghiệp vụ Y và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:                                                                                        GIÁM ĐỐC
- Nh­ư điều 4;                                                                                        
  - L­ưu: VT, NVY
 
 
                                                                                                  Nguyễn Đức Cường
 
                     DANH MỤC KỸ THUẬT ĐƯỢC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG
               TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TỈNH LẦN 1 - NĂM 2016

 (Kèm theo Quyết định số.233./QĐ-SYT ngày 01/6/2016 của Giám đốc Sở Y tế)
 

TT STT theo TT43 DANH MỤC KỸ THUẬT Phân tuyến kỹ thuật Ghi chú
A B C D
    III. NHI KHOA  
    IV. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG          
    A. VẬT LÝ TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG          
 1.  
768 Thủy trị liệu có thuốc x x x   áp dụng cho cả người lớn
    XXI. THĂM DÒ CHỨC NĂNG  
    G. CƠ XƯƠNG KHỚP          
 1.  
101 Đo mật độ xương bằng máy siêu âm x x x    
    XXIII. HÓA SINH  
    A. MÁU          
 1.  
25 Định lượng Bilirubin trực tiếp x x x    
 1.  
26 Định lượng Bilirubin gián tiếp x x x    
 1.  
27 Định lượng Bilirubin toàn phần x x x    
    XXIV. VI SINH
    B. VIRUS          
    2. Hepatitis virus          
 1.  
127 HBcAb test nhanh x x x x  
 1.  
133 HBeAb test nhanh x x x x  
    C. KÝ SINH TRÙNG          
    2. Ký sinh trùng trong máu          
 1.  
284 Filaria (Giun chỉ) ấu trùng trong máu nhuộm soi x x x x  
 1.  
291 Plasmodium (Ký sinh trùng sốt rét) Ag test nhanh x x x x  
    D. VI NẤM          
 1.  
321 Vi nấm nhuộm soi x x x    
 
 
Tổng cộng: 10 danh mục.

Tải về:
Danh mục kỹ thuật bổ sung
Từ khóa:

danh mục, kỹ thuật

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

Những tin cũ hơn

 


Hình ảnh hoạt động

 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1

Liên kết websiteThống kê

 • Đang truy cập: 3
 • Hôm nay: 25
 • Tháng hiện tại: 1238
 • Tổng lượt truy cập: 262901